Uw bijdrage?

Wilt u doneren om onze concerten gaande te houden?
Dit kan op rekening nr. NL29 ABNA 0504017470,
t.n.v. Concertcommissie Hoflaankerk, Rotterdam, o.v.v. orgelcommissie.

Wij zijn blij met elk bedrag.

Dank u wel!